Author - admin

Trò chơi trẻ con

Chơi Đèn

     Nghiên cứu về Lễ Tết Việt Nam, H.Oger đã ghi nhận nhiều hình ảnh tập trung vào ngày Tết Trung...

Lễ hội

“MỤC LIÊN THANH ĐỀ”

MỤC LIÊN THANH ĐỀ      Khi Đức Phật Như Lai còn tại thế, Ngài có nhiều đệ tử, trong số đó có Mục...

Tết Cả

Con Lân, múa Lân

   (Trích trong luận án tiến sĩ sử học: Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20...

Tết Cả

Mai, Đào, Vạn thọ

     Trong nền hội hoạ cổ phương Đông, một số thảo môc được chọn như cúc, lan, thược...

Tết Cả

Thần Câu mang

“Xuân từ trong ấy ban ra. Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà”    (TRẦN TẾ XƯƠNG)